Andelslejlighed

Hvad er en andelslejlighed?

Det spørgsmål er der flere og flere som stiller, da en andelslejlighed slet ikke er lige så gennemskuelig, som en ejerlejlighed er.

Andelskronen og vurderinger – lidt om, hvad der bestemmer boligens værdi

Andelskronen, er det beløb som fortæller værdien af den pågældende andelslejlighed ud fra andelsforeningens regnskab, som er vedtaget på generalforsamlingen. Andelskronen fastsættes ud fra enten den offentlige vurdering eller en valuarvurdering. Den offentlige vurdering fastsættes af den danske stat, mens valuarvurderingen, selvfølgelig laves af en valuar. Valuaren vurderer hele andelsforeningen som var det en boligudlejningsejendom.

Fordelen ved at bruge en valuar fremfor den offentlige vurdering er, at valuaren får alle faktorer med i sin vurdering, hvilket den offentlige ejendomsvurdering typisk ikke gør. Derfor er valuarvurderingen ofte højere end den offentlige, hvilket giver en højere pris på andelslejligheden.

Udover andelskronen, kan man få betaling for de forbedringer som man har foretaget i lejligheden, disse forbedringer vurderes af vurderingsmand og lægges oveni andelskroneværdien. Når vurderingsmanden gennemgår andelslejlighedens forbedringer, tjekker han også for eventuelle fejl og mangler. Skulle der være fejl eller mangler vil dette komme med i prisen som et fradrag; altså det fratrækkes andelskronen og forbedringer.

Det skal du være særligt opmærksom på ved køb af andelslejlighed

Hvis du påtænker at købe en andelslejlighed, skal du være særlig være opmærksom på 3 ting, boligafgiften, bankrenten og foreningens regnskab. Foreningens regnskab bør have din højeste prioritet, da det viser om der er tale om en sund eller usund andelsforening. Det er meget vigtigt at kigge på foreningens gæld, da rente swap, rentetilpasningslån eller anden risikobelåning af foreningen kan betyde stigende boligafgift. Er alle lån fastforrentede lån, kan du roligt fokusere på boligen. Boligafgiften er din andelslejligheds andel i ejendommens drift. En god tommelfingerregel er, at jo højere boligafgift jo mere usund andelsforening og modsat.

Ift. bankrente skal du være opmærksom på, at du ikke kan optage realkreditlån, men udelukkende banklån.  Vær derfor opmærksom på, i kan se er der meget stor forskel på finansieringen og bør medtaget i sin betragtning omkring en andelslejlighed.

 

Få 3 gratis og uforpligtende boligvurderinger fra lokale ejendomsmæglere

Hos Boligvurdering.nu kan du få vurderet din bolig helt gratis. Vi matcher dig automatisk med 3 lokale ejendomsmæglere – den nye smarte måde at vælge mægler på!