Hvilke forpligtelser har du som ejer af en ejerlejlighed? - Boligvurdering.nu

Hvilke forpligtelser har du som ejer af en ejerlejlighed?

Artiklen er oprindeligt publiceret på Bolius.dk

Der hører visse forpligtelser med, når du køber en ejerlejlighed. Det gælder både i forhold til vedligeholdelse og fællesudgifter.

Som ejer af en ejerlejlighed har du i udgangspunktet pligt til at vedligeholde din lejlighed inden for dens afgrænsning af vægge til det fri eller til nabolejligheder. Det betyder, at du står for vedligeholdelsen og fornyelsen af gulve, vægge, træværk i lejligheden, døre, skabe, sanitet og alt øvrigt inventar.

Normalt vil det være sådan, at du skal vedligeholde den indvendige side af vinduerne og af døre fra lejligheden til opgangen, mens ejerforeningen står for den udvendige del. Mange steder vil det også være ejerforeningen, der står for udskiftning af defekte vinduer. Men foreningens vedtægter kan godt bestemme, at du som ejer selv skal vedligeholde og udskifte vinduer, fx hvis du har ødelagte eller punkterede ruder.

Men hvem har vedligeholdelsespligt af fællesområder, og hvilke økonomiske forpligtelser har du selv i forhold til ejerforeningen?

Læs om dine forpligtelser i en ejerlejlighed

 

Bolius – Boligejernes Videncenter er ejet af Realdania.

Bolius er en uvildig nonprofitorganisation, der har til formål at formidle viden til boligejerne. Bolius sælger ikke produkter eller tjenester.